Deze pagina is om u te helpen een bericht af te geven aan de lokale overheid in Almere en aan de provincie dat het eiland Pampus een goed idee is om eindelijk eens een keer de IJmeerlijn te leggen zodat de wijk Pampus in Almere gestalte kan krijgen en daarmee dan ook extra woonruimte creeert en tevens en dat is nieuw ook bebouwing op het eiland Pampus mogelijk maakt. Innovatief daarbij is om de toegang tot het eiland alleen via openbaar vervoer en de fiets mogelijk te maken. Dat zou uniek zijn in Nederland.

Hieronder staan voor uw gemak 3 blokken die u in een e-mail door u te verzenden kan kopieren.

Blok 1 is om als e-mail adres te kopieren. Dit zijn de e-mail adressen van lokale politici en van de provincie.

 

Blok 2 is om in de onderwerp regel te kopieren

 

Blok 3 is om als email bericht te kopieren. Onderaan kunt u uw naam intikken.

 

Blok 1

Blok 2

Belangrijk bericht ! Dat het eiland Pampus ons allen vooruit mag helpen.

 

Blok 3

Geachte Politica,

Graag zou ik uw aandacht willen vragen voor het volgende :

Reeds lang wordt er gesproken over de realisatie van de IJmeerlijn en de bebouwing van het gebied Pampus is daarvan in afhankelijkheid gesteld (en terecht, want je moet eerst het openbaar vervoer realiseren en dan de bebouwing neerzetten zodat je meteen van het OV gebruik kan maken.). In het document Eiland Pampus  Woningen & IJmeerlijn zie bijgaande link (https://www.heijwo.nl/pampus  (klik op de link en zie onder aan de pagina))  is een verdere uiteenzetting gegeven hoe gezorgd kan worden voor een laagdrempelige en snelle introductie van de IJmeerlijn en dus bebouwing van het gebied Pampus. Maar met de komst van het eiland Pampus kan ook daar bebouwing plaats vinden en beiden bebouwingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de behoefte aan woonruimte in de regio. 

 

Alvorens op het persbericht  (hieronder) te wijzen wil ik u alvast bedanken voor uw aandacht en kijk ik uit naar stappen van uw kant om hier mee aan de slag te gaan.

 

 

_______________________________________________

Naam

 

PERSBERICHT – 1-1-‘22

INNOVATIEVE DOORBRAAK REALISATIE IJMEERLIJN TUSSEN

GRONDGEBIED PAMPUS (ALMERE) EN VASTE LAND VIA A’DAM IJBURG

 

Gerrit van Heijst (HeijWo) komt met innovatief voorstel.

Realiseer de IJmeerlijn, de spoorverbinding tussen grondgebied Pampus (Almere) en het vaste land (aankomend via Amsterdam IJburg) met behulp van het invoegen van een, slank langgerekt, eiland Pampus in de Markerwaard wat parallel ligt aan Flevoland en uitstrekt naar Amsterdam IJburg.

Dit levert een win-win op voor de IJmeerlijn : Door zijn ligging over het eiland wordt hij goedkoper. Berekend was dat met een te bouwen woonvoorraad van 65.000 tot 70.000 (grondgebied Pampus Almere) de IJmeerlijn rendabel zou zijn en dus rendabeler zal worden als de wooneenheden te creëren op het eiland Pampus er aan toe worden gevoegd (maar ook rendabeler omdat hij goedkoper zal zijn).

Het innovatieve element en uniek voor Nederland is dat de bewoners alleen met openbaar vervoer het eiland Pampus af- en opkomen. Een unieke kans om hier ervaring mee op te doen.

Minstens zo belangrijk met het op deze manier doorbreken van de vicieuze cirkel van realisatie van de IJmeerlijn is de ondersteunende functie in de behoefte van extra woonruimte in de Amsterdam regio die wordt gerealiseerd met bebouwing op het grondgebied Pampus (Almere) en de bebouwing op het eiland Pampus.

 

Achtergrond informatie is te vinden in het bijgaande document ‘Eiland Pampus, Woningen & IJmeerlijn’ (zie via link (https://www.heijwo.nl/pampus ) onder aan die pagina)

 

HeijWo (Contact persoon : G. van Heijst, 0655706867 )

 

==========================================