Text below to be confirmed soon !

Eiland Pampus, Woningen en IJmeerlijn

 

 

Pampus eiland parallel aan Flevoland

IJmeerlijn van Flevoland via Pampus eiland naar IJburg

© HeijWo

 

2021

 

 

EILAND PAMPUS – ZET DE DEUR WIJD OPEN VOOR GOEDKOPERE IJMEERLIJN

MET EXTRA FUNCTIE EN GEWENSTE EXTRA WONINGEN ALMERE EN REGIO

 

Nieuw Eiland Pampus – maakt een innovatief project mogelijk : bebouwing alleen ontsloten via openbaar vervoer

 

Reeds sinds tientallen jaren wordt gesproken over de IJmeerlijn die een verbinding moet vormen tussen het grondgebied Pampus in Almere en het vaste land via Amsterdam IJburg. De IJmeerlijn is onverbrekelijk verbonden met bebouwing van het Pampus grondgebied in Almere. Uit een 'Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse' blijkt dat er scenario's zijn waarbij een IJmeerlijn ren- dabel wordt. Bijvoorbeeld als Almere 75.000 nieuwe huizen bouwt.

 

In 2007 heeft bureau Alfazet te Huizen de ideeën voor een Markerwaard in een nieuw jasje weergegeven waarbij uit is gegaan van behoud van natuur en wateroppervlakte / waterberging wat resulteerde in de slimline Markerwaard.

3 eilanden werden daarbij parallel gesitueerd aan de Flevopolder.

3 eilanden vormen de Markerwaard 

© Alfazet

Combi eiland Pampus en IJmeerlijn.

© HeijWo

 

De heer G. van Heijst , van HeijWo, komt geïnspireerd door de opzet van de slimline Markerwaard met een alternatieve opzet. Van de 3 eilanden wordt alleen het eiland Pampus nog steeds parallel liggend aan de Flevopolder, maar iets opgeschoven richting IJburg Amsterdam, gerealiseerd in de Markerwaard.

Door maar 1 eiland door te voeren betekent dit dat het aspect natuurbehoud, wateroppervlakte / waterberging er nog sterker uit komt. De IJmeerlijn loopt over dit nieuwe eiland heen en wordt daarmee goedkoper. Met de komst van de IJmeerlijn kan de bebouwing op het Pampus gebied in Almere worden gestart.

 

INNOVATIEF : Het nieuwe Wonen op een eiland,

alleen ontsloten via openbaar vervoer

 

Innovatief met de komst van het nieuwe Pampus-eiland, met woningen en beperkte winkel- en horeca voorraad, via openbaar vervoer via IJmeerlijn ontsloten (daarmee krijgt de IJmeerlijn een extra functie waardoor het inverdieneffect groter wordt). De bewoners zullen alleen met openbaar vervoer het eiland af- en opkomen. Om veiligheidsdiensten toegang tot het eiland te kunnen verschaffen, zal de brugverbinding met Flevoland behalve voor het spoor een fietspad kennen, dat in geval van nood door veiligheidsdiensten gebruikt kan worden.

Met andere woorden aanvullend op het openbaar vervoer is ook fietsverkeer met Flevoland mogelijk. Voor het eerst kan in Nederland een autovrije woonomgeving worden doorgevoerd.

 

Op het eiland is alleen lokaal transport van elektrische vrachtwagens / busjes beschikbaar. Om spullen vanuit het spoor naar huizen te kunnen vervoeren, en om winkels van voorraad te voorzien.

Uitgegaan wordt van Flexwoningen voor een periode van 30 jaar, waarvan de looptijd indien gewenst met 30 jaar verlengd kan worden. Met de komst van het Pampus eiland kan naast de komst van bebouwing op het Pampus gebied in Almere een extra bijdrage worden geleverd aan de woonbehoefte in de randstad. Tevens zou ook een beperkte recreatieve functie aan het eiland toe- gekend kunnen worden door hotel en B&B gelegenheden naast de horeca.

Dus mensen kunnen naast het openbaar vervoer en de fiets ook met de boot naar het eiland toe komen.

 

HeijWo

 

AFBEELDINGEN

 

Cover:

creatieve afbeelding (eiland Pampus met IJmeerlijn in omgeving) (Heijwo)

Binnenwerk:

kleine afbeelding (drie eilanden in omgeving) (Alfazet)

strakke afbeelding (eiland Pampus met IJmeerlijn in omgeving) (HeijWo)

 

LINKS

1 eiland

https://www.heijwo.nl/pampus

 

3 eilanden vormen de Markerwaard

http://www.alfazet.nl/flevoland