PERSBERICHT – 1-1-‘22

INNOVATIEVE DOORBRAAK REALISATIE IJMEERLIJN TUSSEN

GRONDGEBIED PAMPUS (ALMERE) EN VASTE LAND VIA A’DAM IJBURG

In Flevoland zijn de prijzen van koopwoningen de afgelopen maand (dec '21) het meest gestegen

 

Gerrit van Heijst (HeijWo) komt met innovatief voorstel.

Realiseer de IJmeerlijn, de spoorverbinding tussen grondgebied Pampus (Almere) en het vaste land (aankomend via Amsterdam IJburg) met behulp van het invoegen van een, slank langgerekt, eiland Pampus in de Markerwaard wat parallel ligt aan Flevoland en uitstrekt naar Amsterdam IJburg.

Dit levert een win-win op voor de IJmeerlijn : Door zijn ligging over het eiland wordt hij goedkoper. Berekend was dat met een te bouwen woonvoorraad van 65.000 tot 70.000 (grondgebied Pampus Almere) de IJmeerlijn rendabel zou zijn en dus rendabeler zal worden als de wooneenheden te creëren op het eiland Pampus er aan toe worden gevoegd (maar ook rendabeler omdat hij goedkoper zal zijn).

Het innovatieve element en uniek voor Nederland is dat de bewoners alleen met openbaar vervoer het eiland Pampus af- en opkomen. Een unieke kans om hier ervaring mee op te doen.

Minstens zo belangrijk met het op deze manier doorbreken van de vicieuze cirkel van realisatie van de IJmeerlijn is de ondersteunende functie in de behoefte van extra woonruimte in de Amsterdam regio die wordt gerealiseerd met bebouwing op het grondgebied Pampus (Almere) en de bebouwing op het eiland Pampus.

 

Achtergrond informatie is te vinden in het bijgaande document ‘Eiland Pampus, Woningen & IJmeerlijn’

 

Onder dit document treft u nog een artikel aan dat onderstreept dat het eiland Pampus de meest gewenste oplossing is voor de realisatie van de IJmeerlijn. Door de realisatie van het eiland Pampus en de IJmeerlijn kan de grootste nieuwe woningvoorraad aangeleverd worden (is ook de goedkoopste optie voor realisatie van de IJmeerlijn). In het artikel wordt zichtbaar dat de prijzen van koopwoningen in Flevoland het meest gestegen zijn in 2021 op grond van de grootste vraag naar nieuwe koopwoningen.

 

HeijWo (Contact persoon : G. van Heijst, 0655706867 )

 

==========================================

Mocht U de relevante politici een bericht willen sturen omdat u Eiland PAMPUS een goed idee vindt, klik dan op volgende link :

Eiland Pampus goed idee | HeijWo