RECENTE PROJECTEN HEIJWO

 

Onderstaand een overzicht van een reeks van projecten /aanpassen processen waar HeijWo een rol in heeft gespeeld of nog speelt

 • Voorbereiden verkrijgen certificaat bedrijf. Contacten met de Nationale en Europese overheid.
 • Stimuleren aangepaste inzichtelijkheid op afstand van certificering voor export
 • Realisatie protocol tussen overheden van twee EU lidstaten om vervoer van producten tussen twee vestigingen van een bedrijf mogelijk te maken
 • Project in kaart brengen potentie aangepast gekoeld vervoer voor aanpassing EU regelgeving
 • Creëren kennis databank
 • In kaart brengen problematiek wonen. Welke factoren spelen een rol ? Waar ligt een perspectief voor oplossing.

 

Voor persbericht wonen door HeijWo zie link : http://strategie-voor-een-goede-toekomst.jouwweb.nl/

 

Projecten

 

Op verzoek zijn onderstaand een aantal gebieden en activiteiten weergegeven waarbij Gerrit van Heijst betrokken is geweest. Ook bij deze voorbeelden hebben de kernelementen procesontwikkeling en organisatiestructuur steeds centraal gestaan.

 • Routekaart Vleessector
 • Transparante tarieven voor veterinaire import Mainports Rotterdam en Schiphol
 • Ketenmaatregelen in plaats van procesmaatregelen
 • Het opzetten van structuren om commitment en kwaliteit zichtbaar te maken bij mensen voor het besturen van een organisatie/vereniging/stichting.
 • Het opzetten van organisaties om ideeën vorm te geven.
 • Het moderniseren van organisaties.
 • Het opzetten van evenementen/activiteiten waarbij om de slagingskans te vergroten gebouwd wordt aan commitment met/bij andere partijen.
 • Onderzoek naar innovatieve wijze van energievoorziening.