HeijWo beschikt, in de persoon van Gerrit van Heijst, over een breed netwerk in Nederland en Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement etc). Zijn brede interesse, verschillende werkgebieden en hobby`s vormen de basis waaruit hij kan putten. Deze breedte is vruchtbaar gebleken in het creëren van kruisbestuiving bij de realisatie van  de oplossing van voorgelegde vraagstukken/wensen.

De achtergrond/opleiding en ervaringsgebieden zijn weergegeven om u een gevoel te geven waar Gerrit van Heijst mee kennis heeft gemaakt. Hierbij geldt dat de ervaring in deze gebieden ook weer in andere gebieden aangewend kan worden. Het is goed om te realiseren dat het in de analyse en aanpak steeds weer neerkomt op oog voor het probleem/vraag/wens en daarbij de centrale elementen procesontwikkeling en visie op organisatiestructuur voor zover relevant.

 

Het onderkennen en herkennen wat de elementen zijn die er toe doen is belangrijk.

 

Indien relevant zal HeijWo voorstellen ook met andere experts samen te werken

 

Overzicht van achtergrond/opleiding en ervaringsgebieden G. van Heijst  

Achtergrond / Opleiding

 • Landbouw Universiteit Wageningen met een Macro Economisch profiel gericht op Europa (met een stage bij de Europese Commissie)

Werkgebieden waarbinnen ervaring is opgedaan

 • Brussel (circuit Europese instellingen en organisaties)
 • Europese organisaties
 • Den Haag (circuit nationale overheden en organisaties)
 • Nationale organisaties
 • Internationaal
 • Regionaal

Organisatievormen waarbinnen ervaring is opgedaan.

 • Europese verenigingen
 • Nationale verenigingen
 • Regionale verenigingen
 • Platform
 • Stichtingen
 • Convenanten

Onderwerpen waarmee ervaring is opgedaan.

 • Wonen en de huidige problematiek van beschikbaarheid van woningen.
 • Energie, water, verpakkingen en milieu
 • Dierlijke productie
 • EU regelgeving
 • Communicatie
 • Commitment/kwaliteit bestuurders
 • Mengvoeder
 • Paarden/fokkerij/organisatie